help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 tot vaststelling van het reglement inzake de toekenning van financiële tegemoetkomingen voor initiatieven met betrekking tot Centraal- en Oost-Europa


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/2001
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/2001
Pagina:8837
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2001

Periode van geldigheid van 01/01/2001 tot ...
Opmerkingen In de aanhef dient het begrotingsdecreet van 20 december 2000 gelezen als het begrotingsdecreet van 22 december 2000.