help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 91999 van 8 januari 2001

"Vernietigd wordt het besluit van 30 maart 1994 van de Vlaamse regering betreffende het statuut van de leersecretaris."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2001
Nummer: 91999
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 20/02/2001
Editie:2
Pagina:4914
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 30/03/1994 met uitzondering van de vernietigde artikelen 27, 28 en 30 die met terugwerkende kracht uitwerking hadden: 01/10/1993

Periode van geldigheid van 01/10/1993 tot 01/04/1994