help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 juni 2000 houdende instemming met het Protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de verdergaande vermindering van zwavelemissies, Bijlagen I, II, III, IV en V, gedaan te Oslo op 14 juni 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2000
Editie:1
Pagina:41575
Advies van de Raad van State 29299
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking