help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1973 tot vaststelling van de berekeningswijze van het bedrag van de kinderbijslag voor de houders van een vergunning van "beroepsrenners"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1981
Pagina:9646
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1981