help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 maart 2000 waarbij aan de VZW Braille-Liga toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/2000
Pagina:26687
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 29501
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking