help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 6 april 1993 over het erkenningsreglement voor revisoren en revisorenvennootschappen bij kredietinstellingen [en beleggingsondernemingen]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/1993
Aard van de akte: Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/1993
Pagina:14440
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum van inwerkingtreding van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen

Periode van geldigheid van ... tot 24/01/2003
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 04/06/1993