help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2000
Pagina:21358
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1999

Periode van geldigheid van 01/09/1999 tot 01/07/2002