help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 86 van 31 juli 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit nr.36 van 30 maart 1982 tot instelling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privésector, van een bijzondere en tijdelijke bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1982
Nummer: 86
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1982
Pagina:8990
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14822 + 14861
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1982

TT 01/07/1982 - 31/12/1982