help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 maart 2000 tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/2000
Editie:2
Pagina:10828
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking