help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire van 4 maart 1982 betreffende de toepassing van de wetten op de nationaliteit op vreemdelingen die volgens hun persoonlijk statuut meerderjarig worden voor de leeftijd van 21 jaar


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/1982
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/1982
Pagina:3036
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld