help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 1982 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 17 april 1981 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/1982
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1982
Pagina:1858
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking