help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschprachigen Gemeinschaft) vom 2. September 2016 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 10. September 1993 zur Einrichtung und Regelung eines Systems der Ausbildung im Betrieb zur Vorbereitung der Integration von Personen mit einer Behinderung in den Arbeitsprozess

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 2 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 september 1993 houdende oprichting en regeling van een stelsel voor opleiding in een bedrijf met het oog op de voorbereiding van de inschakeling van de mindervaliden in het arbeidsproces


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/09/2016
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/2016
Pagina:72014
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 59805 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 59805
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/10/2016 tot ...