help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 14. Juli 1999 bezüglich der Kanzlei der Regierung beim Minister-Präsidenten

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 14 juli 1999 betreffende de kanselarij van de Regering bij de Minister-President


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1999
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2000
Pagina:7003
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/07/1999

Periode van geldigheid van 06/07/1999 tot 06/07/2004