help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 december 1999 houdende negende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, Sectie 15 "Internationale Samenwerking"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/02/2000
Pagina:5912
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1999