help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990 tot coördinatie van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/1990
Pagina:8925
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1990

Periode van geldigheid van ... tot 02/03/2009
Opmerkingen Inwerkingtreding : Artikelen 22 tot 29, 40, § 2 tweede lid van de coordinatie : 27/09/1994 (BVR 20/07/1994)

Bijlage(n)
Aard Datum    
GecDVO 04/04/1990