help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 december 1992 tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 september 1980 houdende bijzondere regeling van de prijsaanduiding van het brood


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/1993
Pagina:887
Advies van de Raad van State 21820
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/01/1993 tot ...