help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juni 1999 houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1999
Editie:2
Pagina:49145
  • 14/06/2013 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 21/12/2005
Advies van de Raad van State 28542
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2000

Periode van geldigheid van ... tot 14/06/2014