help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

(onder andere:
- Algemeen Reglement van de Exploitatie (ARE)
- Algemeen Reglement van de Seininrichting (ARS)
- Algemeen Reglement van de Baan (ARB) B Bundel III B Het spoor en zijn aanhorigheden
- Algemeen Reglement van het Materieel (ARM)
- Algemeen Reglement der Elektriciteit (AREl))


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1999
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1999
Pagina:12343
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Opschrift: de woorden "(onder andere: Reglement...)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

2) Inhoudsopgave: zie BS 15/04/1999, pagina 12343
zie ook Bericht 25/07/2001
zie ook Bericht 15/12/2003

Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 26/03/1999