help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/06/1999
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/09/1999
Page:33905
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Zie artikel 17: "Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999, met uitzondering van artikel 2, 3 tot en met 6, 8, 12 tot en met 14, en 16, wat de structuuronderdelen Kinderzorg en Thuis- en bejaardenzorg betreft, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1998"