help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 augustus 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1970 met betrekking tot onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting over de toegevoegde waarde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/08/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1992
Pagina:18829
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 2

Periode van geldigheid van ... tot 30/06/2007