help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende afwijking van de afmetingen van de stembiljetten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, van de federale Wetgevende Kamers en van de Gewest- en Gemeenschapsraden op 13 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/1999
Pagina:21648
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/05/1999

TT 13/06/1999