help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Comité van het Rentenfonds van 21 april 1999 tot wijziging van het [besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het] marktreglement van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1999
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/1999
Pagina:16413
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/04/1999

Periode van geldigheid van ... tot 15/04/2004
Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 05/05/1999