help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Presto" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Subito" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Magico" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 1 oktober 1997 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Eldorado" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Subit'Euro" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/1999
Editie:2
Pagina:13226
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking