help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juni 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1982 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, vanaf 1 augustus 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/09/1992
Pagina:20327
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1994