help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 16. September 1998 zur Festlegung der
Anwesenheitsgelder und Entschädigungen, die Personen gewährt werden, die dem Verwaltungsrat des
Instituts für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen angehören

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 16 september 1998 houdende vastlegging van het presentiegeld en van de vergoedingen die toegekend worden aan personen behorend tot de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/1999
Pagina:293
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 08/04/1998

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2022