help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 1998 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/12/1998
Pagina:39185
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 08/12/1998

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2002