help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 oktober 1998 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/1998
Pagina:35767
Advies van de Raad van State 28352
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking