help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1984 waarbij een experimenteel programma voor de equipes voor medisch schooltoezicht en voor de rijks-psycho-medisch-sociale centra wordt vastgesteld en houdende bepaling van de voorwaarden en betoelagingsmodaliteiten waaronder equipes voor medisch schooltoezicht aan dit experiment kunnen deelnemen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 27/06/1984
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 25/08/1984
Page:11893
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/09/1984

TT schooljaar 1984-1985