help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 oktober 1998 tot uitvoering van artikel 234 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1998
Pagina:35161
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1999

Periode van geldigheid van 01/01/1999 tot ...
Opmerkingen Artikel 234 is een wijzigende bepaling en wordt ten onrechte als rechtsgrond vermeld.