help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 mei 1984 houdende uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling van vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/1984
Pagina:6511
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 30/11/1984