help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 oktober 1985 waarbij de schade veroorzaakt door de vorst tijdens de winter 1984-1985 aan zekere boomkwekerij- en fruitteelten als een landbouwramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/1985
Pagina:16409
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking