help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 oktober 1968 tot toekenning van een jaarlijkse vaste vergoeding aan de agenten der waterwegen die op eigen kosten voorzien in de verwarming van een kantoor voor inning of controle der scheepvaartrechten, van een schuilplaats of van een wachthuisje


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1968
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1968
Pagina:10615
Advies van de Raad van State --