help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 december 1829 houdende machtiging van de Minister van Justitie om de termijn te bepalen waarbinnen de notarissen die de protocollen bewaren van hun collega's die overleden zijn of hun ambt hebben neergelegd, ertoe gehouden zijn het dubbel van de repertoria in te dienen bij de griffie van de arrondissementsrechtbank (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1829
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Zie ook W 16 floréal jaar IV (5 mei 1796)