help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 februari 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1991 houdende vaststelling van het organiek kader van het personeel van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/1992
Pagina:8252
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1992