help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 116 van 14 september 1823 waarbij machtiging wordt verleend om de pauselijke breve van 8 augustus jl. ten uitvoer te leggen, waarin de parochies van het GROOT- HERTOGDOM-LUXEMBURG alsmede de twee kantons Couvin en Philippeville, die tot op heden onder het bisdom van Metz ressorteerden, voortaan onder de geestelijke leiding van de bisschop van Namen worden geplaatst (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1823
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --