help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 634 van 18 december 1930 houdende veralgemening der gezinsvergoedingen - Toelating voor de openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut om gezinsvergoedingen uit te betalen zonder tussenkomst van een verrekenkas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1930
Nummer: 634
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1930
Pagina:6848
Advies van de Raad van State --