help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1932 - Wet van 21 mei 1929 op het toekennen der academische graden en het programma der universitaire examens - Artikel 20 - Toepassing - De houder van een diploma van burgerlijk mijningenieur of van burgerlijk bouwkundig ingenieur (wet van 1890-1891) en de houder van een diploma van burgerlijk ingenieur (wet van 1929) die doctor in de rechten wensen te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1932
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1932
Pagina:3111
Advies van de Raad van State --