help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juli 1998 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/1998
Pagina:24625
Advies van de Raad van State 27606 + 27548
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Art. 2: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 11/04/1998


Periode van geldigheid van 11/04/1998 tot ...