help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 maart 1937 waarbij de onderscheidene besturen van de Staat, van de provinciën, gemeenten en verenigingen van gemeenten verplicht worden aan hun beambten, reserve-officieren, faciliteiten toe te staan om hun gelegenheid te geven de prestaties te volbrengen welke hun, als reserve-officier, worden opgelegd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1937
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/1937
Pagina:2142
Advies van de Raad van State --