help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 maart 1939 - Wet van 8 juli 1936, gewijzigd bij deze van 20 augustus 1938, betreffende de jaarlijkse betaalde verlofdagen - Koninklijk besluit tot oprichting van een particuliere kas voor betaalde verlofdagen voor het voedingsbedrijf


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1939
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1939
Pagina:2266
Advies van de Raad van State --