help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 oktober 1991 waarbij aan sommige personeelsleden van het Bestuur Geneeskundepraktijk van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1991
Pagina:28899
Advies van de Raad van State 20551
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking