help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 december 1950 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931, houdende invoering van onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van State, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1950
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/1951
Pagina:162
Advies van de Raad van State P - V