help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juli 1951 tot opheffing van het besluit van de Regent van 21 september 1948 houdende bepaling, voor sommige categorieën van artisten, van de modaliteiten van toepassing van de besluitwet van 3 januari 1946 gewijzigd bij de wet van 16 juni 1947, betreffende het jaarlijks verlof van de loonarbeiders, alsmede van de wet van 14 juni 1948 tot verdubbeling van het verlofgeld voorzien bij deze besluitwet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1951
Pagina:6274
Advies van de Raad van State 1968