help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 1955 houdende bepalingen betreffende de ongewilde buitenbezitstelling van Belgische effecten aan toonder van de rechtstreekse en onrechtstreekse openbare schuld en van de daarmee gelijkgestelde effecten bedoeld in de besluitwet van 6 october 1944 betreffende de Belgische en vreemde effecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1955
Pagina:8496
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 4537 (+ 4538 )