help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 september 1956 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1935 ter bepaling van de rechtspleging inzake herstel van schade voortspruitende uit oorlogsfeiten 1914-1918


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/09/1956
Pagina:6255
  • 24/10/1956 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 5298