help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 oktober 1991 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten betreffende de evolutie en de toekenning van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 9, 1°, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1991 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van de Centra voor maatschappelijk werk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/01/1992
Pagina:284
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991