help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingstelsel, toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen en van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland in dienst zijn of daarbij op dienstreis zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1991
Pagina:12190
Advies van de Raad van State 20604
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991