help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot vaststelling van de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten voor sommige graden bij de algemene directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Openbaar ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/1991
Pagina:14164
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking