help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 mei 1983 tot wijziging voor de kamers voor de examinandi die de proeven in het Frans en in het Duits afleggen, van het ministerieel besluit van 17 juni 1966 met betrekking tot het eindexamen van lagere secundaire studiën voor de Examencommissie van de Staat voor het lager secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1983
Pagina:10096
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983