help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 24 van 1 maart 1956 betreffende de vaststelling, in zake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het rijk voor de periode van 1 januari 1956 tot 31 maart 1956


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1956
Nummer: 24
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1956
Pagina:1635
Advies van de Raad van State 5069
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1956

TT 01/01/1956 - 31/03/1956

Periode van geldigheid van ... tot 31/03/1956